Europeiska apotek EuroDrugstore.EU. Villkor. Genom att använda webbplatsen accepterar du denna villkoren för användning avtal. Om du inte är nöjd kan du avsluta och bortse från den information som finns här.

EURODrugstore

sälja & leverera från EU avdelningarna

Vi garanterar mediciner från första hand

 

Länken av Online Apotek


För dig 2986 läkemedel

Apotek accepterar dessa betalningssätt: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, American Express, Banköverföring.

Apotek accepterar dessa betalningssätt: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, American Express, Banköverföring.

För europeiska länder använder vi europeiska leverans företag bara.För europeiska länder använder vi europeiska leverans företag bara.

Var uppmärksam! Vi erbjuder alla våra kunder endast läkemedel av hög kvalitet. De läkemedel vi erbjuder är direkt från tillverkaren utan mellanhand. Detta kan vi garantera att läkemedel erbjuder vi kan inte innehålla förfalskning eller förfalskade produkter. Vi tar mediciner från kända och pålitliga tillverkare att visa sig själv med långa tid kvalitetsarbetet.

Vårt farmaceutiska licens är

We are secure site

Kategorier av läkemedel

· Alkohol-och drogbehandling
· Allergi
· Andning
· Anthelmintic
· Anti Viral & infektion
· Anti- Skaka häftig
· Anti-HIV & AIDS
· Antibiotikum
· Antidepressiva
· Antidiuretikum & Enuresis
· Antifungal
· Artrit
· Astma
· Benskörhet
· Besätta Hälsa
· Blodtryck
· Cancer
· Diabetes
· Diuretikum
· Djur hälsa
· Epilepsi
· Herpes
· Hormon, vitaminer och mineraler
· Hud bekymmer
· Hår Bekymmer
· Immunosuppressants
· Influensa
· Kardiovaskulära systemet
· Kolesterol
· Komplexa åtgärd
· Kvinna hälsa
· Kväljningarna & Kräkas upp
· Mag-tarmkanalen
· Menopaus
· Migrän
· Muskel avkopplingen
· Neuroleptikum (Antipsykotika)
· Parkinsons & Alzheimers sjukdom
· Preventivmedel
· Röka upphör
· Rörelse sjukdom
· Sexuell hälsa
· Sköldkörtel
· Smarta droger
· Smärta
· Sömnlöshet
· Utsöndringen
· Vikt förlust
· Ångest
· Öga bekymmer

 

Dr. J. Kayne
apotekareKontakta oss


Live Chat online


Vi använder endast säkra för form med krypterad SSL dataöverföring.

Garanterad leverans i diskret kuvert


US English UK English Français / French Deutsch / German Ελληνικά / Greek Italiano / Italian Español / Spanish Svenska / Swedish Dansk / Danish
Home Hur man beställer FAQ Leverans Orderstatus Läkemedel


EuroDrugstore.EU: villkor

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AVTAL

Tack för att du besöker www.EuroDrugstore.EU (webbplatsen). Läs och se över följande villkoren för användning noggrant innan använda webbplatsen och tillhörande tjänster. Genom att använda webbplatsen accepterar du denna villkoren för användning avtalet. Om du inte är nöjd kan du avsluta och bortse från den information som finns här.

EuroDrugstore.EU (www.EuroDrugstore.EU) förbehåller sig rätten att ändra villkoren för användning avtalet, helt eller delvis, när som helst utan föregående meddelande till dig. Därför bör du alltid se över denna sida innan du använder denna webbplats och / eller tjänster i syfte att säkerställa att du förstår de villkor under vilka du får tillgång till.

Din användning av vår webbplats

Om inget annat anges, din användning av denna webbplats omfattas av detta allmänna Köpvillkor avtalet och www.EuroDrugstore.EU Sekretesspolicy, som ingår häri av denna referens. Genom att använda denna webbplats, du får inte modifiera, distribuera, överföra, reproducera, publicera, licensiera, överföra eller sälja någon information, produkter eller tjänster som erhållits eller visas på denna webbplats. Du kan dock visa, ladda ner eller skriva ut papperskopior av material på denna webbplats för personligt, icke-kommersiellt bruk så länge du inte ändrar innehållet eller ta bort någon upphovsrätt, varumärken eller annan information om varsel. All annan användning av informationen på denna webbplats är förbjuden utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande.

Användning av information

Denna webbplats ger information som användbara men får inte användas som ett substitut för råd av din egen läkare. Information från denna webbplats är inte avsedd att användas för att diagnostisera eventuella medicinska besvär eller sjukdomar. Alltid rådfråga din läkare direkt om eventuella hälsoproblem, hälsotillstånd eller sjukdom, och innan du tar något nytt läkemedel eller att ändra doseringen av mediciner som du för närvarande tar. Var alltid noga läsa den information som tillhandahålls med din medicinering.

EuroDrugstore.EU förbehåller sig rätten att korrigera eventuella felaktigheter eller tryckfel i den information som publiceras på denna webbplats, och har inget ansvar för sådana fel. Informationen kan ändras eller uppdateras utan föregående meddelande och priserna och tillgången på varor och tjänster kan ändras utan föregående meddelande.

Inte ger några råd

Innehållet är enbart i informationssyfte och är inte avsedd att ge konkreta råd till dig, och skall inte åberopas i detta hänseende. Du bör inte agera eller förlita sig på innehållet utan att inhämta råd från en professionell. Du bör inte använda innehållet på denna web site för att diagnostisera, behandla, härdning eller förebygga ett hälsoproblem eller krav på en medicinering. Läs noggrant igenom all information från tillverkarna av produkten eller i produktens förpackning och etiketter innan du använder någonting av produkten. Alltid EGEN läkare för rådgivning och behandling.

Vår webbplats tar inget ansvar för eventuella medicinska händelser eller resultat i samband med användning av läkemedel som köps av oss.

Genom att placera en order via vår hemsida, användaren bekräftar att:
* De har inga kända allergier till känslighet för eller intolerans för alla produkter som beställs
* De har inga kända medicinska tillstånd som predisponerar för biverkningar av alla produkter som beställs
* De är inte med någon samtidig medicinering med vilka de beställda produkterna sannolikt kommer att interagera
* De tar hela ansvaret för negativa resultat som uppstår till följd av användning av produkt (er) som beställs
* Varken denna webbplats eller någon medarbetare ta något juridiskt ansvar för eventuella felaktiga eller vilseledande uppgifter och följer med hjälp av produkt (er) som beställs.

varumärken och andra immateriella rättigheter

www.EuroDrugstore.EU är ett registrerat varumärke EuroDrugstore.EU.

All text, grafik, användargränssnitt, visuella gränssnitt, fotografier, varumärken, logotyper, ljud, musik, konst och datakod (kollektivt innehåll), inklusive men ej begränsat till utformning, struktur, urval, samordning, yttrandefrihet, utseende och placering av sådant innehåll, som finns på denna webbplats ägs, kontrolleras eller beviljats tillstånd av eller EuroDrugstore.EU och är skyddad av upphovsrätt, patent-och varumärkesrättsliga lagar och andra immateriella rättigheter och illojal konkurrens lagar.

Förutom vad som uttryckligen anges i villkoren för användning avtal, får ingen del av denna webbplats och inget innehåll får kopieras, reproduceras, publiceras, laddas upp, postat offentligt visas, kodade, översättas, sändas eller distribueras på något sätt (inklusive spegling) till någon annan dator, server, webbplats eller annat medium för offentliggörande eller distribution eller för något kommersiellt företag, utan EuroDrugstore.EU uttrycka föregående skriftligt medgivande.

Skadeslöshet

Du accepterar härmed att ersätta och hålla www.EuroDrugstore.EU och våra dotterbolag, filialer, tjänstemän, direktörer, agenter, co-branders, samarbetspartners och anställda skadeslösa från anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som gjorts av någon tredje part på grund av eller till följd av din användning av innehållet på denna webbplats, eller innehåll som du skickar in, lägger ut eller sänder via denna webbplats, din användning av denna Web Site, din anslutning till denna webbplats, din kränkning i denna villkoren för användning överenskommelse eller din överträdelse av de rättigheter för en annan.

Länkar / Software

Länkar från eller till webbplatser utanför denna webbplats är avsedd för enkelhetens skull. www.EuroDrugstore.EU inte granska, godkänna, godkänna eller kontroll, och är inte ansvariga för webbplatser som är länkade till eller från denna webbplats, innehållet i dessa områden, de tredje parter som anges däri, eller deras produkter eller tjänster. Länka till en annan webbplats på egen risk och www.EuroDrugstore.EU kommer inte att vara ansvariga för eventuella skador i samband med att länka. www.EuroDrugstore.EU frånsäger sig alla garantier, uttryckliga och underförstådda för riktigheten, giltigheten och lagenligheten av material eller information som finns på dessa webbplatser. Länkar till nedladdningsbar programvara webbplatser är endast till för parternas bekvämlighet och www.EuroDrugstore.EU sig allt ansvar för eventuella problem eller konsekvenser i samband med att ladda ner programvaran. Användning av alla nedladdade programvaran styrs av villkoren i licensavtalet, om något, som medföljer eller levereras med programvara.

Tillgång till vår webbplats

denna webbplats är allmänt tillgängliga för användare tjugofyra (24) timmar per dag, sju (7) dagar per vecka, trehundrasextioofem (365) dagar per år. Men www.EuroDrugstore.EU förbehåller sig rätten att göra vår webbplats otillgänglig vid någon tidpunkt, av någon anledning, och under en längre tid. Genom att använda webbplatsen godkänner du att www.EuroDrugstore.EU ansvarar inte för eventuella skador som uppkommer av eller i samband med ett sådant avbrott, avstängning eller uppsägning av denna webbplats och / eller tjänster eller produkter som ingår i dem. Efter mottagandet av dessa villkor för användning www.EuroDrugstore.EU tillåter dig att visa innehållet på webbplatsen enbart för ditt personliga bruk. Materialet på webbplatsen är avsedd endast för personer Undersökningen om www.EuroDrugstore.EU produkter eller tjänster. Om du inte tillgång till webbplatsen för sådana ändamål, kan du inte använda webbplatsen. För säkerhet, användning av icke-personer eller agenter, advokater och företrädare för icke-personer är förbjuden.

Information du ger www.EuroDrugstore.EU

Vår insamling och / eller användning av någon information som du anger när du använder eller besöka denna webbplats styrs av www.EuroDrugstore.EU sekretesspolicy och villkoren för användning avtal. Genom att använda webbplatsen du ge oss de rättigheter som följer av den. Genom att använda denna webbplats kan du inte ladda upp, distribuera eller på annat sätt publicera på denna webbplats all information som kan uppfattas som stötande, kränkande, smädligt, hotande, kränkande, olagligt, ett intrång i privatlivet rättigheter, eller på annat sätt, eller kan utgör eller uppmuntrar ett brott mot någon lag.

Förutom att individuellt identifierbar information som samlas in från dig i enlighet med vår sekretesspolicy, alla synpunkter, kommentarer, förslag, idéer eller annan information som lämnas blir exklusiva egendom www.EuroDrugstore.EU och du bevilja www.EuroDrugstore . EU en avgiftsfri, evig, oåterkallelig, världsomfattande, icke-exklusiv licens att använda eller reproducera samma. www.EuroDrugstore.EU är fri att kopiera, yppa, distribuera eller analysera sådan information för alla ändamål och inte på något sätt skyldig att kompensera dig för sådan information.

FRISKRIVNING

WWW.EuroDrugstore.EU TILLHANDAHÅLLER INNEHÅLLET PÅ DENNA WEBBPLATS som en service för dig, vår kund. DENNA WEBBPLATS kan inte och inte innehålla uppgifter om alla medicinska tillstånd. Den får inte innehålla all information som GÄLLER dina personliga förhållanden. Innehållet är inte avsedd för diagnos och bör inte användas som ersättning för samråd med Din läkare. INNEHÅLLET I DENNA WEBBPLATS WEBBPLATSEN server som ger tillgång till, och de tjänster och produkter WWW.EuroDrugstore.EU LÄMNAR PÅ DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS PÅ SOM ÄR OCH TILLHANDAHÅLLS UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA , underförstådda eller lagstadgade. WWW.EuroDrugstore.EU UTTRYCKLIGEN ANSVARSSKYLDIGHETEN för tekniska fel (INKLUSIVE hårdvarufel eller programvarufel), ofullständig, SCRAMBLED eller fördröjda COMPUTER transmissionerna, och / eller tekniska felaktigheter, liksom OBEHÖRIG ÅTKOMST AV ANVÄNDAREN ÖVERFÖRINGAR av tredje part. Dessutom WWW.EuroDrugstore.EU DOESN'T representationer eller garantier för att inga virus och annat smittsamt eller destruktivt EGENSKAPER kommer att överföras, eller att ingen skada kommer att uppstå till din dator. DU har det fulla ansvaret för ett adekvat skydd och säkerhetskopiering av data och / eller utrustning och att vidta alla försiktighetsåtgärder för att söka efter DATAVIRUS ELLER ANDRA DESTRUKTIV EGENSKAPER. Genom användning av denna webbplats, bekräftar ni att denna användning ÄR PÅ EGEN RISK, inklusive ansvar för alla kostnader i samband med all nödvändig service eller reparation av all utrustning du använder i samband med denna Web Site.

i den utsträckning inte hindras av TILLÄMPLIG LAG WWW.EuroDrugstore.EU, deras medicinska rådgivare, leverantörer, konsulter, styrelseledamöter och anställda SIG OCH UTESLUTA ALLA GARANTIER MED AVSEENDE PÅ ALLT INNEHÅLL, ALLA UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE. DENNA FRISKRIVNING omfattar, men är inte begränsat till, alla GARANTIER ELLER SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. WWW.EuroDrugstore.EU GARANTERAR INTE INNEHÅLLET vara korrekt, FULLSTÄNDIG ELLER AKTUELL. WWW.EuroDrugstore.EU GARANTERAR INTE ATT DEN HÄR WEBBSIDAN kommer att fungera utan fel, att defekter korrigeras ELLER ATT DENNA WEBBPLATS ELLER WEBBPLATS SERVER göra den tillgänglig är fri från virus eller andra skadliga komponenter. Pris och tillgänglighet, samt annat innehåll som fanns i DENNA WEBBPLATS ELLER ÅTKOMLIGA DÄRAV, kan komma att ändras utan föregående meddelande.

så accepterar du att WWW.EuroDrugstore.EU inte med innehållet i alla SITE nås via länkar eller andra metoder FRÅN DENNA WEBBPLATS och det är inte ansvariga för sådant innehåll även om det kan vara olagligt, trakasserande, smädligt, PRIVACY invaderar, kränkande, hotande, skadligt, obscent eller på annat sätt, eller att den strider mot eller kan strida mot immateriella rättigheter eller andra rättigheter för en annan person.

DENNA WEBBPLATS innehåll från tredje part och er, våra KUND. WWW.EuroDrugstore.EU är en distributör av sådant innehåll och inte dess utgivare. WWW.EuroDrugstore.EU 'S redaktionell kontroll av sådant innehåll är detsamma som ett offentligt bibliotek eller NEWSSTAND. WWW.EuroDrugstore.EU tredjepartsleverantörer kan uttrycka vissa åsikter eller ge viss information och erbjudanden. WWW.EuroDrugstore.EU GER INGA GARANTIER FÖR fullständighet, korrekthet, LÄMPLIGHET ELLER TILLFÖRLITLIGHET AV INFORMATION ELLER ERBJUDANDEN tillhandahålls av tredje man. WWW.EuroDrugstore.EU garanterar inte ELLER GARANTERAR genomförandet av de TREDJEPARTS, även ett tredje parts anpassningen till någon lag, regel, regler och bestämmelser.

WWW.EuroDrugstore.EU GARANTERAR INTE ATT INFORMATION, tjänster och produkter som ingår i DENNA WEBBPLATS KOMMER uppfylla dina krav eller att de är fel eller felfri. INNAN DU NÅGON produkt du bör bekräfta att all information av betydelse för dig på produktens förpackning. DU har ansvar för det RIKTIGHET, lämplighet och LAGLIGHET av all information du lämnar WWW.EuroDrugstore.EU. WWW.EuroDrugstore.EU INGA GARANTIER eller REPRESENTA att halten är tillämpliga eller lämpligare att använda den på andra platser.

som dellikvid BEHANDLING FÖR DIN TILLGÅNG TILL DEN HÄR WEBBSIDAN OCH ANVÄNDNING AV DESS INNEHÅLL du att WWW.EuroDrugstore.EU inte kan DU på något sätt TILL BESLUT Du får göra ELLER ÅTGÄRDER ELLER ICKE-ÅTGÄRDER FÖR TILLIT PÅ INNEHÅLLET. Du godkänner också att det sammanlagda ansvaret för WWW.EuroDrugstore.EU FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED DITT ANVÄNDANDE OCH TILLGÅNG oavsett i vilken form av åtgärd eller REKLAMATION (t.ex. KONTRAKT, GARANTI, SKADESTÅND, VÅRDSLÖSHET, STRIKT ANSVAR, yrkesutövningen, bedrägeri, eller annan grund för påståenden), är begränsat till inköpspriset för varje objekt som du köpt från WWW.EuroDrugstore.EU I TILLÄMPLIGT transaktion. WWW.EuroDrugstore.EU skall inte i något fall ANSVAR FÖR ALLA DIREKTA, INDIREKTA, SPECIELLA, TILLFÄLLIGA, INDIREKTA ELLER STRAFFMÄSSIGA SKADOR ÄVEN OM WWW.EuroDrugstore.EU HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. Det är ett omfattande ANSVARSBEGRÄNSNING som gäller alla Förlorar OCH SKADOR AV NÅGOT SLAG. Om du är missnöjd med denna websajt eller dess innehåll (även ANVÄNDNINGSVILLKOREN), EGEN ensamåterförsäljaravtal rättsmedlet att upphöra att använda webbplatsen. EFTERSOM VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, sådan begränsning får dock inte vara tillämplig på DIG.

Din avtal om att följa alla gällande lagar

Genom att använda webbplatsen godkänner du att följa alla lokala, regionala, statliga, federala, eller internationella lagar, stadgar och förordningar som på något sätt att användningen av denna webbplats och tillhörande tjänster eller produkter som finns där.

Förhållande mellan www.EuroDrugstore.EU och användare.

www.EuroDrugstore.EU och användare av vår sajt är oberoende entreprenörer, och ingen agentur, partnerskap, anställningsförhållande eller annan anknytning skapas eller är avsedda att skapas genom att använda vår webbplats.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Denna webbplats (exklusive länkade webbplatser, om sådana finns) administreras och kontrolleras av EuroDrugstore.EU och dess dotterbolag, chefer, anställda eller ombud från sitt kontor i enlighet med lagstiftningen. Du accepterar att villkoren för användning avtal och denna webbplats skall regleras av och tolkas i enlighet lagstiftningen utan att ta några principer lagkonflikter. Du kommer åt denna webbplats och / eller tillhörande tjänster i www.EuroDrugstore.EU på egen risk, och är fortfarande ansvarig för att lagarna i den jurisdiktion där du befinner dig.

Internationella rders, priser, betalningsvillkor, Ränta

priser för produkter och tjänster på denna webbplats är noterade, för enkelhetens skull, i amerikanska dollar och skall vara de som anges i denna webbplats som vid tidpunkten för mottagandet av en beställning av www.EuroDrugstore.EU. Priser för produkter skall komma att ändras utan ytterligare varsel. Kreditvillkor ligger inom www.EuroDrugstore.EU: s eget gottfinnande, och om inte annat anges i www.EuroDrugstore.EU är faktura, betalning skall ha inkommit till www.EuroDrugstore.EU före www.EuroDrugstore.EU: s godkännande av en beställning.

Konsekvenser

www.EuroDrugstore.EU förbehåller sig rätten att stänga av eller avsluta ditt konto om du bryter mot användarvillkoren avtalet. Om din kränkning skadar andra, ni är överens om att ersätta och hålla www.EuroDrugstore.EU skadeslösa från och mot alla förluster, skador eller kostnader. Om en tvist uppstår mellan oss angående detta avtal eller ditt användande av denna webbplats, skall kunna lösas genom god tro förhandlingarna mellan parterna.

Hela avtalet

Dessa allmänna villkor och varje fråga har införlivats eller avses häri utgör hela avtalet mellan www.EuroDrugstore.EU och du rör din användning av denna webbplats och ämnet häri och ersätter alla tidigare överenskommelser eller avtal (om elektroniskt, muntligt eller skriftligt) om ämnet, och får inte ändras eller ändras, utom skriftligen eller genom www.EuroDrugstore.EU göra sådana ändringar eller modifieringar i enlighet med villkoren för användning avtalet.

Uppdelning

Om någon del av villkoren för användning avtalet anses eller bedöms vara omöjlig att upprätthålla, då denna del skall undanröjas eller begränsas till minsta nödvändiga. Återstoden av denna villkoren för användning, inbegripet reviderade portion, skall fortsätta och vara i full kraft. Detta villkoren för användning avtalet är hela avtalet mellan oss som styr din användning av denna webbplats.

Rubriker

rubriker i denna villkoren för användning avtalet och www.EuroDrugstore.EU Sekretesspolicy är endast som referens.

Force Majeure

www.EuroDrugstore.EU skall inte hållas ansvarig för eventuella förseningar eller misslyckanden i prestanda som orsakats av omständigheter utanför dess rimliga kontroll, inklusive, utan begränsning, förseningar på grund av backorders av efterfrågade produkter, post förseningar, tull förseningar eller försvunna försändelser. www.EuroDrugstore.EU skall inte vara ansvarig för att meddela kunden i händelse av sådana förseningar. Kunden är ensam ansvarig för att vidta andra åtgärder för att köpa alternativa produkter och eventuella kostnader i samband med sådana inköp.

Fullborda avtalet

Förutom vad som uttryckligen anges i ett särskilt 'rättsligt meddelande' på denna webbplats, dessa allmänna villkor utgör hela avtalet mellan dig och denna webbplats med avseende på användningen av denna webbplats och innehåll. Genom att skicka din beställning godkänner du våra frakt och återbetalningar Policy.

 

Annulleringar | Återvändande och Återbetalningspolicy | Villkor | Sekretessvillkor | Kontakta oss

 

© 2006 - 2015 Eurodrugstore, v5.7 Recomprehension Release